Recension Vem är jag in svenska?

Recension ur tyska tidningen Echo efter gästspel på Sprungturm festival i Darmstadt. Länk hittar du här! I pjäsens anda har vi såklart översatt recensionen med hjälp av Google Translate.

Error-metoden

vem är jag i darmstadt

Från Constantin Lummitsch
DARMSTADT – dykning festival – teaterregissör Nicola Bremer lämnar texter dator

Bataljonen, en feministisk prestanda kollektiv från Göteborg, inträffade på torsdag kväll på hopptornet Festival. Din pjäs krävde inget mindre än ett nytt språk, en ny teater, en ny värld. Föremål för utredning: Tinder, ”Nickelback” och Shakespeare.
Om du anger titeln på föreställningen ”Vem är jag i svenska?” I Google Translate är ”Vem är jag på svenska?” Out. Med denna metod, arbetade Nicola Bremer hans pjäs.Direktören bodde ett år i Göteborg, där det har börjat lära sig svenska. Därför texter han skrev på engelska och sedan översatte det helt enkelt med översättaren till svenska. Detta är en bit full av grammatiska fel uppstod, även programmet inte i tekniska termer och egennamn.

Godtyckligheten denna nybildning som förstås ändå på något sätt, har den kollektiva upptäckt ett kritiskt förhållningssätt språk och odlades under pjäsen. ”Kanske är det som ett språk med dess grammatik och du kan ändra språk med utan hänsyn till deras grammatik. Men varför det har en grammatik, om du kan förstå språket utan att iaktta denna grammatik? ”Uppmanar flygblad kollektivets i en tysk som har ändrats genom denna metod.

Wen kan du ändra reglerna för språket, du kan kanske ändra reglerna i samhället som vår värld: Det diskuteras på scenen. Skådespelaren satt isär med sig själva, sin roll i pjäsen, produktionsmekanismerna av teatern.

Den traditionella teatern har haft sin dag
”Vad är verklighet? Är det någon mening att sätta på en mask och spela någon annan? ”Säger Bremen frågar. Kollektivet föredrar en post dramatisk strategi, leker med äkthet i konst och privata själv designer, monologer och arbetar med många performativa stil fonder. Det upprepas ”Nickelback” och citerade ett motiv ur den populära videoklippet av låten ”Savin ‘Me” dominerade spelet. Där ser man tiden på människors sinnen köra den du har kvar. I slutändan kommer att rädda en man från döden genom att helt enkelt skjuter honom ut ur banan för en fallande container. Detta motiv är ironiskt bryts av påträngande upprepning, inte minst genom en spektakulär ”Nickelback” -Nachahmung.

Fehler mit Methode

Von Constantin LummitschDARMSTADT – Sprungturm-Festival – Theatermacher Nicola Bremer lässt den Computer texten

Bataljonen, ein feministisches Performance-Kollektiv aus Göteborg, trat am Donnerstagabend beim Sprungturmfestival auf. Ihr Stück forderte nichts Geringeres als eine neue Sprache, ein neues Theater, eine neue Welt. Gegenstände der Untersuchung: Tinder, ”Nickelback“ und Shakespeare.

Wenn man den Titel der Performance „Vem är jag in svenska?“ bei Google-Translate eingibt, kommt „Wer bin ich auf Schwedisch?“ heraus. Mit dieser Methode bearbeitete Nicola Bremer sein Stück. Der Regisseur lebt seit einem Jahr in Göteborg und hat dort angefangen, Schwedisch zu lernen. Die Texte schrieb er daher auf Englisch und übersetzte sie dann einfach mit dem Translator ins Schwedische. Dadurch ist ein Stück voller grammatikalischer Fehler entstanden, außerdem versagt das Programm bei Fachwörtern und Eigennamen.

In der Willkür dieser sprachlichen Neuschöpfung, die man trotzdem irgendwie versteht, hat das Kollektiv einen sprachkritischen Ansatz entdeckt und für das Stück kultiviert. „Vielleicht ist es wie eine Sprache mit ihrer Grammatik und man können die Sprache auch ohne Beachtung ihrer Grammatik benützen. Aber warum hat es eine Grammatik, wenn man können die Sprache auch ohne Beachtung dieser Grammatik verstehen?“, fragt der Flyer des Kollektives in einem Deutsch, das mit dieser Methode verändert wurde.

Wen man die Regeln der Sprache verändern kann, kann man auch die Regeln der Gesellschaft, vielleicht sogar die unserer Welt ändern: So wird es auf der Bühne diskutiert. Die Schauspieler setzten sich dabei mit sich selbst, ihrer Rolle im Stück, mit den Produktionsmechanismen des Theaters auseinander.

Das traditionelle Theater hat ausgedient
„Was ist Realität? Macht es überhaupt noch Sinn, sich eine Maske aufzusetzen und jemand anderen zu spielen?“, fragt sich Bremer. Das Kollektiv bevorzugt einen postdramatischen Ansatz, spielt mit Authentizität in Kunst und privaten Selbstentwürfen, monologisiert und arbeitet mit zahlreichen performativen Stilmitteln. Immer wieder wird „Nickelback“ gespielt und zitiert, ein Motiv aus dem populären Videoclip des Songs „Savin’ Me“ dominiert das Stück. Darin sieht jemand die Zeit über den Köpfen der Menschen ablaufen, die ihnen noch bleibt. Am Ende wird er einen Menschen vor dem Tod retten, indem er ihn einfach aus der Flugbahn eines fallenden Containers schubst. Dieses Motiv wird durch die penetrante Wiederholung ironisch gebrochen, nicht zuletzt durch eine spektakuläre „Nickelback“-Nachahmung.

Annonser
Annonser
%d bloggare gillar detta: